ยินดีต้อนรับสู่ระบบให้การสนับสนุนสำหรับบริการต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้จัดทำระบบรับคำร้องในการขอรับการสนับสนุนบริการ (Support Ticket System) เพื่อที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับการใช้บริการต่างๆ ทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกคำร้องจะได้ถูกกำหนดหมายเลขอ้างอิงให้เป็นการเฉพาะซึ่งคุณสามารถใช้ในการติดตามสถานะความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผ่านทางออนไลน์ 

ดังนั้น จึงขอความกรุณาระบุชื่อจริงและอีเมลที่คุณยังสามารถใช้งานได้เท่านั้นในการเปิดคำร้องเพื่อจะช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะรวมถึงอ้างอิงประวัติของคำร้องที่ผ่านมาทั้งหมดของคุณได้โดยสะดวก

หมายเหตุ ระบบอาจจะมีการส่งข้อมูลไปยังอีเมลดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันและรายงานสถานะคำร้องของคุณ